Dobra jakość edukacjiDobra jakość edukacji

Nasze produkty i usługi

Dołącz do nas i skorzystaj z innowacyjnych produktów finansowych, które wspierają naszych klientów w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i pomagają zmieniać świat na lepszy. Poznaj nasze rozwiązania.

Konto Karty
Samodzielniaka

Ruszaj z dzieckiem w misję samodzielność! Skorzystaj z bazy wiedzy i gotowych materiałów edukacyjnych dla Twego dziecka, które pomogą mu mądrze gospodarować kieszonkowymi.

więcej

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

zobacz cały przypis
  • Konto Karty
    Samodzielniaka

    Konto Karty Samodzielniaka – to indywidualny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku, prowadzony w złotych, wyłącznie na rzecz osoby posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych, będącej przedstawicielem ustawowym dziecka (rodzicem lub opiekunem prawnym) w wieku 7-13 lat, dla którego ma być wydana Karta Samodzielniaka i/lub Mikrokarta Samodzielniaka do tego rachunku. Konto Karty Samodzielniaka może być prowadzone wyłącznie w celu wydania Karty Samodzielniaka i/lub Mikrokarty Samodzielniaka ww. osobie małoletniej oraz rozliczania transakcji płatniczych dokonywanych przy użyciu tych kart. Warunkiem otwarcia Konta Karty Samodzielniaka przez klienta jest wcześniejsze posiadanie lub otwarcie przez rodzica lub opiekuna indywidualnego konta osobistego prowadzonego przez Bank.

    Szczegółowe informacje dotyczące otwarcia i prowadzenia przez Bank Konta Karty Samodzielniaka znajdują się na stronie www.bnpparibas.pl/klienci-indywidualni/konta/konto-karty-samodzielniaka w sekcji Dokumenty (Taryfa Prowizji i Opłat Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu dla Klientów detalicznych; Ogólne Warunki Umowy, Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu oraz Komunikat do Umowy Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu). Warunkiem otwarcia Konta Karty Samodzielniaka przez klienta jest jednoczesne wnioskowanie o to konto oraz o kartę do tego konta dla dziecka w wieku 7-13 lat, którego klient jest przedstawicielem ustawowym. Posiadacz Konta Karty Samodzielniaka nie ma możliwości otrzymania jako użytkownik karty lub mikrokarty do tego konta i założenia lokat. Szczegółowe informacje dotyczące dziennych limitów Karty Samodzielniaka i Mikrokarty Samodzielniaka określa Komunikat do Umowy Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu. Dziecko może wykonywać transakcje płatnicze przy użyciu kart wydanych do Konta Karty Samodzielniaka w ramach limitów ustalonych przez posiadacza tego konta (rodzica lub przedstawiciela ustawowego dziecka). Limity mogą być zmieniane wyłącznie przez przedstawiciela ustawowego dziecka.

Nasze inicjatywy

Program „Gdzie są nasze patronki?”

Projekt ma na celu zachęcić uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrekcje szkół, które nie mają jeszcze wybranego patrona do obsadzenia w tej roli jednej z wyjątkowych kobiet. W ramach akcji przybliżamy losy niezwykłych kobiet, a placówki, które przystąpią do konkursu będą mogły powalczyć o grant.

więcej

Kampania „Wystarczy słowo”

Naukowiec czy naukowczyni? Bank BNP Paribas wspiera stosowanie feminatywów w języku polskim. Zbadaliśmy znaczenie i obecność feminatywów w codziennym języku dzieci i dorosłych i przygotowaliśmy słownik, w którym każdy może sprawdzić poprawną żeńską formę nazw zawodów.

więcej

Jak możesz zaangażować się

Sprawdź, w jaki prosty sposób możesz pomóc i zainspiruj się do działania

Zobacz też inne cele