Pokój, sprawiedliwość i silne instytucjePokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Nasze produkty i usługi

Dołącz do nas i skorzystaj z innowacyjnych produktów finansowych, które wspierają naszych klientów w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i pomagają zmieniać świat na lepszy. Poznaj nasze rozwiązania.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

zobacz cały przypis
  • Każde wsparcie
    ma znaczenie

    Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i został opracowany i opublikowany wyłącznie na potrzeby Klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. Na pomoc humanitarną Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska przeznaczy 0,2%, a BNP Paribas Issuance B.V. nie mniej niż 0,2% (tj. łącznie nie mniej niż 0,4%) liczone od wartości nominalnej certyfikatów strukturyzowanych IBV (tj. wartości inwestycji pomniejszonej o wysokość opłaty dystrybucyjnej pobranej za nabycie certyfikatów), nabytych w ramach subskrypcji, która będzie trwała od 1 do 28 kwietnia 2022 r.

    Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeks cywilny, jak również nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2286), ani porady inwestycyjnej, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. Inwestor powinien podjąć decyzję inwestycyjną samodzielnie. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Inwestor musi liczyć się z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Szczegółowe i wiążące informacje dotyczące produktów strukturyzowanych dystrybuowanych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. zamieszczone są w Prospekcie emisyjnym, Warunkach Końcowych oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje (ang. Key Information Document, KID) dotyczących poszczególnych emisji dostępnych na stronie internetowej: www.bnpparibas.pl/biuro-maklerskie/produkty-strukturyzowane.

Nasze inicjatywy

Poszanowanie praw człowieka

Grupa BNP Paribas zapewnia poszanowanie praw człowieka we wszystkich swoich działaniach na terenie wszystkich krajów, w których prowadzi działalność. Zachowujemy najwyższe standardy etyczne we wszystkich kontaktach, zarówno ze swoimi pracownikami, przedsiębiorstwami wchodzącymi w skład naszego łańcucha dostaw, klientami oraz społecznościami lokalnymi.

więcej

Deklaracja Odpowiedzialnej Sprzedaży

W 2019 roku byliśmy jednym z inicjatorów Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży – samoregulacji branży finansowej mającej na celu podnoszenie standardów etycznych w relacji z klientem, którego gospodarzem jest Federacja Konsumentów. W 2020 roku po pozytywnym przejściu audytu Bank BNP Paribas zyskał tytuł Sygnatariusza Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży.

więcej

Jak możesz zaangażować się

Sprawdź, w jaki prosty sposób możesz pomóc i zainspiruj się do działania

Zobacz też inne cele