Wzrost gospodarczy i godna pracaWzrost gospodarczy i godna praca

Nasze produkty i usługi

Dołącz do nas i skorzystaj z innowacyjnych produktów finansowych, które wspierają naszych klientów w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i pomagają zmieniać świat na lepszy. Poznaj nasze rozwiązania.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

zobacz cały przypis
  • Kredyt Unia+
    dla gospodarstw

    Ostateczna decyzja o udzieleniu kredytu (wystawieniu promesy kredytowej) oraz warunki kredytowania uzależnione są od wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta na podstawie przekazanych przez niego informacji. Świadczenie reklamowanych usług i produktów bankowych następuje na warunkach i zasadach szczegółowo określonych w umowie z Klientem. Informacja o produktach i usługach bankowych dostępna jest na stronie www.bnpparibas.pl oraz w oddziałach Banku.

  • Kredyty obrotowe
    na prowadzenie gospodarstwa

    Ostateczna decyzja o udzieleniu kredytu i warunkach kredytowania uzależniona jest od wewnętrznych przepisów Banku BNP Paribas („Bank”) oraz wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta. Świadczenie reklamowanych usług i produktów bankowych następuje na warunkach szczegółowo określonych w umowie zawartej z Klientem oraz w Regulaminach i Taryfie prowizji i opłat. Informacja o produktach i usługach bankowych dostępna jest w regulaminach, taryfie prowizji i opłat, dostępnych w oddziałach Banku oraz na stronie www.bnpparibas.pl.

Nasze inicjatywy

Wspieranie rozwoju polskiej gospodarki

Jesteśmy kluczowym podmiotem w sektorze finansowym w Polsce, zatrudniającym ponad 9 tys. pracowników i obsługujący ponad 3,9 mln klientów detalicznych, ponad 12 tys. klientów korporacyjnych oraz ponad 27 tys. klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

więcej

Wspieranie rozwoju pracowników

Bank BNP Paribas oferuje swoim pracownikom szeroki wachlarz szkoleń poszerzających wiedzę i umiejętności, m.in. Leaders for Tomorrow, Akademię Menedżera, Stronger Together czy program Ambasadorzy Digital.

więcej

Jak możesz zaangażować się

Sprawdź, w jaki prosty sposób możesz pomóc i zainspiruj się do działania

Zobacz też inne cele