Strefa Rodzica. To tu!

Mądre edukacyjne projekty są cenniejsze niż złoto. Wejdź do projektu Kieszonkowe, który uczy samodzielności, a do tego dba o równe szanse dzieci.

Baza wiedzy

Skorzystaj z bazy eksperckiej wiedzy, która aż kipi od inspiracji na ważne tematy. Dowiesz się, jak rozmawiać z dziećmi o pieniądzach, jak odpowiadać na trudne pytania, poznasz dobre praktyki polecane przez ekspertów.

Bank zmieniającego się świata

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 676 946 zł w całości wpłacony.