Świat potrzebuje samodzielnych
dzieciaków.

Świat potrzebuje samodzielnych
dzieciaków.

Takich, które umieją bezpiecznie obchodzić się z produktami bankowymi i mądrze gospodarować kieszonkowym. Właśnie po to prowadzimy Misję Samodzielność i wraz z nauczycielami, ekspertami i rodzicami tworzymy ciekawe narzędzia, materiały i edu-warsztaty.

Nasze działania

Strefa nauczyciela

Dołącz do programu edukacyjnego i zacznij z uczniami wartościowe dyskusje!

Strefa dziecka

Gramy w samodzielność, czyli w gry finansowe

Strefa rodzica

Uzupełniamy wiedzę, żeby inspirować samodzielniaki

Nowość: Misja Kieszonkowe

Ile? Kiedy i czy w ogóle?

Konto samodzielniaka

Korzystamy z bezpiecznych produktów bankowych

Strona misjasamodzielnosc.pl i jej zawartość realizują dwa z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, jakimi są dobra jakość edukacji, w tym dostęp do edukacji finansowej wszystkich dzieci oraz wyrównanie szans dzieci w szkole, aby nie oceniały rówieśników przez pryzmat pieniędzy.

Bank zmieniającego się świata

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 676 946 zł w całości wpłacony.