Zrównoważone miasta i społecznościZrównoważone miasta i społeczności

Nasze produkty i usługi

Dołącz do nas i skorzystaj z innowacyjnych produktów finansowych, które wspierają naszych klientów w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i pomagają zmieniać świat na lepszy. Poznaj nasze rozwiązania.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

zobacz cały przypis
  • Kredyt Unia+
    dla gospodarstw

    Ostateczna decyzja o udzieleniu kredytu (wystawieniu promesy kredytowej) oraz warunki kredytowania uzależnione są od wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta na podstawie przekazanych przez niego informacji. Świadczenie reklamowanych usług i produktów bankowych następuje na warunkach i zasadach szczegółowo określonych w umowie z Klientem. Informacja o produktach i usługach bankowych dostępna jest na stronie www.bnpparibas.pl oraz w oddziałach Banku.

Nasze inicjatywy

Partnerstwo w projekcie Eco-Miasto

Przystąpiliśmy do projektu ECO-MIASTO, organizowanego przez Ambasadę Francji w Polsce, Centrum UNEP/GRID Warszawa i współorganizowanego przez dziennik branżowy Teraz Środowisko. Celem inicjatywy jest wymiana doświadczeń między miastami, promowanie najlepszych i sprawdzonych rozwiązań, popularyzowanie idei zrównoważonego rozwoju miast, a także zaangażowanie w te działania mieszkańców.

więcej

Wspieranie termomodernizacji

Wspieramy swoich klientów w procesie termomodernizacji budynków. Dzięki porozumieniu z EBI uczestniczymy w inicjatywach ELENA w ramach programu Horyzont 2020. Dzięki nim pozyskujemy środki na stworzenie programu finansowania efektywności energetycznej, skierowanego do wspólnot mieszkaniowych i przedsiębiorstw. To szansa na poprawę klasy energetycznej budynków mieszkalnych i komercyjnych.

więcej

Jak możesz zaangażować się

Sprawdź, w jaki prosty sposób możesz pomóc i zainspiruj się do działania

Zobacz też inne cele