Odpowiedzialna konsumpcja i produkcjaOdpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Nasze produkty i usługi

Dołącz do nas i skorzystaj z innowacyjnych produktów finansowych, które wspierają naszych klientów w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i pomagają zmieniać świat na lepszy. Poznaj nasze rozwiązania.

Wynajem
urządzeń

Wynajmij urządzenie zamiast je kupować. Korzystaj z najnowszych modeli i wspieraj ekologiczne działania!

więcej
Program
AUTO PLAN

Skorzystaj ze specjalnej oferty i wybierz wynajem długoterminowy aut w wariancie all inclusive.

więcej

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

zobacz cały przypis
 • Finansowanie używanych
  maszyn rolniczych

  Propozycja skierowana jest do Klientów Banku z Segmentu Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) prowadzących działalność rolniczą, wnioskujących o Kredyt Agro Progres lub Unia+ na finansowanie zakupu nowych lub używanych maszyn i urządzeń rolniczych. Zabezpieczeniem kwoty kredytu od 50 tys. do 200 tys. jest dodatkowe zabezpieczenie w postaci: gwarancji FGR lub cesji z dotacji, gdzie cała kwota dofinansowania jest przeznaczona na spłatę kredytu lub dla stałych Klientów w postaci średniomiesięcznych wpływów na rachunek w Banku BNP Paribas z ostatnich 12 miesięcy w kwocie wymaganej przez Bank. Kredyt zabezpieczony Gwarancją FGR dostępny jest tylko dla podmiotów spełniających warunki określone w dokumencie: „Warunki uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu i dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FGR”, przekazywanym w momencie wnioskowania o gwarancję. Ostateczna decyzja o udzieleniu kredytu (wystawieniu promesy kredytowej) i warunkach kredytowania uzależniona jest od wewnętrznych przepisów Banku oraz wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta. Świadczenie reklamowanych usług i produktów bankowych następuje na warunkach szczegółowo określonych w umowie zawartej z Klientem oraz w regulaminach, taryfie prowizji i opłat, dostępnych w oddziałach Banku oraz na www.bnpparibas.pl.

 • Finansowanie
  nawadniania w rolnictwie

  Ostateczna decyzja o udzieleniu kredytu i warunkach kredytowania uzależniona jest od wewnętrznych przepisów Banku BNP Paribas („Bank”) oraz wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta. Świadczenie reklamowanych usług i produktów bankowych następuje na warunkach szczegółowo określonych w umowie zawartej z Klientem oraz w Regulaminach i Taryfie prowizji i opłat. Informacja o produktach i usługach bankowych dostępna jest w regulaminach, taryfie prowizji i opłat, dostępnych w oddziałach Banku oraz na stronie www.bnpparibas.pl.

 • Długoterminowy
  najem aut

  Klienci Banku, posiadający rachunek bieżący, do którego zostanie złożone polecenie zapłaty do obsługi Umowy Najmu długoterminowego, mogą skorzystać z oferty specjalnej – obniżenia miesięcznej raty o 100 zł przez cały czas trwania Umowy. Przedstawiona propozycja dotyczy najmu na 36 miesięcy (obniżenie całkowitych kosztów o 3 600 zł). Podane kwoty są kwotami netto i nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).

  Program wynajmu długoterminowego aut „Auto Plan” (zwany dalej „Program”), skierowany jest do Klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. (zwa­ny dalej „Bank”) prowadzących działalność rolniczą, posiadających nr REGON dla swojej działalności. Dostawcą Programu jest Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 24 (zwany dalej „Arval”), zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000029819, posiadający NIP 521-30-33-865 oraz kapitał zakładowy w wysokości 11 500 000 zł. Arval jest częścią Grupy BNP Paribas. Bank jest podmiotem pośredniczącym w zawieraniu Umów Najmu w ramach Programu. Arval zawiera Umowy Najmu z Klientami i świadczy usługi wynajmu na swoje wyłączne ryzyko i odpowiedzialność przy jednoczesnym zwolnieniu Banku z odpowiedzialności względem Arval lub osób trzecich z tytułu Umów Najmu i z odpowiedzialności wobec Arval za właściwe wypełnienie Umowy Najmu przez Klienta. Propozycja dotyczy wynajmu długoterminowego na 36, 48, 60 miesięcy. Pakiet usług zawiera: a) koszty najmu, b) serwis obejmujący standardową eksploatację pojazdu i nieobejmujący w szczególności napraw powypadkowych oraz powstałych z winy użytkowania/użytkownika, c) ubezpieczenie OC, AC, NNW, d) kartę paliwową (bez kosztów zakupu paliwa). Liczba samochodów objętych propozycją jest ograniczona – decyduje kolejność podpisania Umów Najmu. Szczegółowe informacje o Programie dostępne są w oddziałach Banku oraz na stronie www.bnpparibas.pl. Warunkiem skorzystania z Programu jest pozytywna ocena wiarygodności i zdolności do spłaty zobowiązań.

 • Wynajem
  urządzeń

  Wynajem długoterminowy urządzeń dostępny jest wyłącznie z finansowaniem kredytem ratalnym przez Bank BNP Paribas. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) tego kredytu wyliczona na podstawie reprezentatywnego przykładu na 12.04.2021 r wynosi 0%. Kredyt wypłacany jest jednorazowo na pokrycie miesięcznego czynszu za najem za cały okres umowy najmu (z góry) oraz spłacany w ratach. Miesięczny czynsz za najem jest równy racie kredytu. Maksymalna kwota kredytu wynosi 40 000 zł, udzielanego na okres 24 lub 30 miesięcy. Okres najmu jest tożsamy z okresem kredytowania. Dostępność usługi wynajmu zależy od uzyskania przez Klienta kredytu na sfinansowanie tej usługi przez Bank BNP Paribas, w tym analizy zdolności kredytowej Klienta przeprowadzonej przez ten bank. Szczegółowe informacje o najmie i kredycie, umowie o te usługi znajdują się na stronie www.bnpparibasgsc.pl. Usługa wynajmu jest realizowana przez BNP Paribas Group Service Center S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa (nr KRS 0000022784, XIII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, NIP 527-209-86-65, kapitał zakładowy: 4 878 240 zł, w całości wpłacony) we współpracy z BNP Paribas Bank Polska S.A.

 • Kredyty obrotowe
  na prowadzenie gospodarstwa

  Ostateczna decyzja o udzieleniu kredytu i warunkach kredytowania uzależniona jest od wewnętrznych przepisów Banku BNP Paribas („Bank”) oraz wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta. Świadczenie reklamowanych usług i produktów bankowych następuje na warunkach szczegółowo określonych w umowie zawartej z Klientem oraz w Regulaminach i Taryfie prowizji i opłat. Informacja o produktach i usługach bankowych dostępna jest w regulaminach, taryfie prowizji i opłat, dostępnych w oddziałach Banku oraz na stronie www.bnpparibas.pl.

 • Kredyt Unia+
  dla gospodarstw

  Ostateczna decyzja o udzieleniu kredytu (wystawieniu promesy kredytowej) oraz warunki kredytowania uzależnione są od wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta na podstawie przekazanych przez niego informacji. Świadczenie reklamowanych usług i produktów bankowych następuje na warunkach i zasadach szczegółowo określonych w umowie z Klientem. Informacja o produktach i usługach bankowych dostępna jest na stronie www.bnpparibas.pl oraz w oddziałach Banku.

 • Program
  AUTO PLAN

  Program „Auto Plan” jest kierowany do osób prowadzących działalność gospodarczą z uproszczoną lub pełną rachunkowością. Podane opłaty są cenami netto za miesiąc i nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Liczba samochodów objętych propozycją jest ograniczona – decyduje kolejność podpisania Umów Najmu. Propozycja dotyczy wynajmu długoterminowego na okres 36, 48, 60 miesięcy. Pakiet usług zawiera: a) koszty najmu, b) serwis obejmujący standardową eksploatację pojazdu i nie obejmuje w szczególności napraw powypadkowych oraz powstałych z winy użytkowania/użytkownika, c) ubezpieczenie OC, AC, NNW, d) kartę paliwową (bez kosztów zakupu paliwa). Warunkiem skorzystania z programu jest pozytywna ocena wiarygodności i zdolności do spłaty zobowiązań.

  Dostawcą usługi jest Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 24 (zwany dalej „Arval”), wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000029819, NIP 521-30-33-865 o kapitale zakładowym w wysokości 11.500.000 złotych. Arval jest częścią grupy BNP Paribas. Bank BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 518 782 zł w całości wpłacony, jest podmiotem pośredniczącym w zawieraniu umów najmu w ramach programu Auto Plan.

  Arval zawiera Umowy Najmu z Klientami i świadczy usługi wynajmu na swoje wyłączne ryzyko i odpowiedzialność przy jednoczesnym zwolnieniu Banku z wszelkiej odpowiedzialności względem Arval lub osób trzecich z tytułu Umów Najmu i z odpowiedzialności wobec Arval za właściwe wypełnienie Umowy Najmu przez Klienta.

  Szczegółowe informacje o programie Auto Plan dostępne w oddziałach Banku. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

  Po zakończeniu wynajmu używanego auta z Arval możliwość zawarcia kolejnej umowy najmu na każde kolejne auto, najwcześniej po upływie 2 lat.

  Auto dostępne od ręki oznacza dostępność od razu po podpisaniu umowy. Ilość aut jest zmienna, uzależniona od tempa wynajmów aut.

  Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Propozycja dla osób fizycznych korzystających z najmu pojazdu na potrzeby własne (niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową). Warunkiem jest wnioskowanie o finansowanie najmu w ramach Multioferty (wnioskowanie o kredyt samochodowy w BNP Paribas Bank Polska S.A. albo najem długoterminowy dla osób fizycznych w Arval Service Lease Polska Sp. z o.o.) oraz pozytywna ocena wiarygodności i zdolności do spłaty. Więcej informacji w oddziałach Banku BNP Paribas oraz na www.bnpparibas.pl/moje-auto.

Nasze inicjatywy

Edukacja pracowników

Wzmacniamy eko-postawy wśród pracowników i ich bliskich. W 2019 roku w ramach pierwszej edycji kampanii edukacyjnej, prowadzonej w ramach programu Bank Zielonych Zmian, poruszyliśmy temat „Odpowiedzialnego zużycia zasobów”. „Odpowiedzialna konsumpcja i zrównoważony styl życia” to hasło przewodnie drugiej edycji kampanii, realizowanej w 2020 roku. W dwóch edycjach programu edukacyjnego wzięło udział ponad 3 500 pracowników.

więcej

Promowanie zrównoważonego rolnictwa

W Polsce jesteśmy liderem w finansowaniu sektora rolno-spożywczego i prowadzimy wiele inicjatyw wspierających zrównoważony rozwój klientów z tego sektora, np. Agronomist.pl. To kompleksowy i nowoczesny portal Banku BNP Paribas stworzony z udziałem i na potrzeby rolników i przetwórców, który gromadzi w jednym miejscu rzeczową bazę wiedzy oraz szeroki zestaw profesjonalnych narzędzi przydatnych rolnikom i firmom przetwórczym.

więcej

Jak możesz zaangażować się

Sprawdź, w jaki prosty sposób możesz pomóc i zainspiruj się do działania

Zobacz też inne cele