Zgłoszenie klasy do programu

* Wszystkie pola są obowiązkowe do prawidłowego zgłoszenia do programu

Podaj swoje imię i nazwisko (nauczyciel zgłaszający szkołę do programu).

Wybierz z listy województwo, w którym znajduje się placówka.

Wybierz z listy miejscowość, w której znajduje się placówka.

Wybierz z listy nazwę placówki.

Podaj swój numer telefonu.

Podaj swój adres e-mail, na który wyślemy potwierdzenie zgłoszenia.

Wybierz z listy poziom i nazwę klasy.

Podaj liczbę dzieci w klasie.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych jest BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (01-211), przy ulicy Kasprzaka 2.
Przetwarzane dane są w celu obsługi zgłoszeń do Programu, przeprowadzenia Programu, udziału Szkoły oraz uczestnictwa Klasy w Programie. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody (gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie takiej zgody), dostępu do danych oraz ich sprostowania, usunięcia, sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia. Ma Pan/Pani również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kliknij i dowiedz się więcej o ochronie danych..

Bank zmieniającego się świata

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 676 946 zł w całości wpłacony.