Czy dawanie kieszonkowego się opłaca?

Monika Sajkowska

Kieszonkowe to nie tylko pieniądze w portfelu czy na koncie dziecka. Kieszonkowe jest elementem wychowania i nauki. Daje dziecku możliwość zdobycia ważnej wiedzy o świecie – poznania wartości pieniędzy i konsekwencji różnych strategii zarządzania nimi. Buduje w dziecku poczucie, że jest ważne i sprawcze. To również pretekst do rozmowy z dzieckiem o wartościach i miejscu, jakie pieniądze zajmują w ich hierarchii. O tym, że są ważne i dają wiele możliwości, ale nie określają wartości człowieka.

Wysokość i częstotliwość otrzymywania kieszonkowego przez dziecko jest dla wielu rodziców dylematem. Na decyzje rodziców wpływa wiele kryteriów – wiek dziecka, budżet rodziny, styl życia, wysokość kieszonkowego bliskich rówieśników itd. Bardzo pomocne mogą tu być wyniki badań nt. praktyk polskich rodziców i oczekiwań dzieci przeprowadzone w ramach kampanii Misja Kieszonkowe.

Jednak najtrudniejsza jest sytuacja rodzin, których na kieszonkowe dziecka po prostu nie stać. Jeśli dochody rodziny ledwo wystarczają na podstawowe wydatki, to rozterki „ile i jak często” zastępuje pytanie, czy jakiekolwiek kieszonkowe jest możliwe. Jaka jest minimalna kwota, która zasługuje na miano kieszonkowego? Czy można mówić o zarządzaniu pieniędzmi, czy oszczędzaniu, gdy kieszonkowe wynosi 10 złotych miesięcznie? Wiadomo, że im mniejsza kwota, tym trudniej realizować cele związane z finansami. Ale rezygnacja z choćby symbolicznego kieszonkowego dla dziecka nie jest dobrym rozwiązaniem. Jeśli wytłumaczymy dziecku rodzinny budżet, zrozumie, dlaczego dostaje do dyspozycji małą kwotę. Może będzie nią rozczarowane, ale doceni, że jest uwzględniane w rodzinnych finansach, że jego potrzeby są ważne, choć nie mogą być w pełni zaspokojone. Nawet drobne kwoty może odkładać, by zrealizować raz na jakiś czas cel, na którego osiągnięcie nie pozwala jednorazowa kwota kieszonkowego. Oczywiście może je też od razu wydać. Ważne, że dziecko ma swój i tylko swój obszar podejmowania decyzji. Jednak gdy ten obszar jest wąski, dziecko może być na różne sposoby wykluczane z grupy rówieśniczej. Zadaniem rodziców w takim przypadku jest umocnić w nim przekonanie, że trudna sytuacja finansowa rodziny to nie wstyd, a wysokie kieszonkowe kolegów, to nie ich zasługa.

Bank zmieniającego się świata

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 676 946 zł w całości wpłacony.